Dni Otwarte Funduszy Europejskich, 7-10 maja br.

W imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  (RPO WP) zapraszamy beneficjentów RPO WP do promocji swoich projektów podczas III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Dni Otwarte odbędą się w terminie od 7 do 10 maja 2015 r.
Więcej informacji