Program szkoleniowy: Lider Innowacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie Szkoleniowym Lider Innowacji, którego celem jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakre sie; generowania pomysłów na innowacyjne projekty, konstruowania kreatywnych zespołów roboczych oraz zarządzania projektem innowacyjnym. 

Dla kogo?

 • Liderzy, menadżerowie, osoby kierujące projektami,
 • Przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw,
 • Uczelnie oraz ich pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni,
 • Jednostki naukowe i ich pracownicy naukowi,
 • Doktoranci.

Korzyści:

 • ocena ekspercka, ocena pomysłów na innowacyjne przedsięwzięcia, generowanie i rozwój pomysłów na projekty z udziałem mentora,
 • rozwinięcie projektów, które po dopracowaniu mogą zostać wdrożone np. w przedsiębiorstwie lub konsorcjum,
 • rozwinięcie kompetencji osób, odpowiedzialnych za rozwój firmy. Pozyskanie przez nie szczególnych umiejętności właściwych dla ekspertów innowacji, co zapewni przedsiębiorstwu
 • trwałe, dynamiczne kształtowanie procesów innowacyjnych,
 • nabycie umiejętności budowania przedsięwzięć metodą znajdowania kreatywnych rozwiązań,
 • ukształtowanie ram innowacji dla organizacji,
 • umiejętność spójnego prezentowania przedsięwzięcia biznesowego przed potencjalnym inwestorem,
 • uzyskanie certyfikatu Lidera Innowacji.

Termin:
6 zjazdów w okresie: październik 2014 r. – kwiecień 2015 r.  Koszt: Udział w Programie jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i przesłania dokumentów na adres e-mail lider.innowacji@gmail.com.
Rekrutacja potrwa do 6 października 2014r.
 
Osoba do kontaktu:
P. Anna Marzec a.marzec@innobaltica.eu, tel. 603-208-338

Dokumenty szkoleniowe:
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9