Ponowne zapytanie - program Liderów Innowacji

W związku z koniecznością wydłużenia okresu rekrutacji uczestników do Programu Kształcenia Liderów Innowacji Zamawiający wprowadził zmiany w harmonogramie ramowego programu, tym samym InnoBaltica ponownie poszukuje Wykonawcy usługi dotyczącej realizacji programu szkoleniowego z zakresu rozwoju kompetencji skutecznego budowania innowacyjnych przedsięwzięć dla 30 liderów innowacji z województwa pomorskiego.
 
Zamówienie obejmuje realizację programu szkoleniowego w formie warsztatowej dla grupy 30 liderów innowacji, trwającego od października 2014 r. do kwietnia
2015 r., mającego na celu nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie generowania pomysłów na innowacyjne projekty, znajdywania kreatywnych rozwiązań oraz konstruowania kreatywnych zespołów roboczych i zarządzania projektem innowacyjnym.
 
Termin składania ofert upływa 12 września 2014 r. o godzinie 17.00.

TREŚĆ OFERTY