Forum Dialogu - INSPIRUJĄCY CSR

Forum Dialogu - INSPIRUJĄCY CSR
23 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

InnoBaltica Sp. z o.o. we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza do udziału w inspirującym Forum Dialogu, którego tematem przewodnim będzie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Forum organizowane jest w ramach X Targów Technicon Innowacje.

Planujemy pokazać możliwości stosowania narzędzi CSR także poza biznesem do budowania efektywnej współpracy pomiędzy nauką, biznesem i administracją. Odpowiemy na pytania czy CSR to dobry „chwyt marketingowy”, etyka w biznesie, a może biznes sam w sobie? Jak można wesprzeć proces innowacyjności pomiędzy tymi trzema sektorami przy wykorzystaniu narzędzi CSR?
Szczególnie zapraszamy do udziału w części warsztatowej - Konwencji Liderów, której celem jest zidentyfikowanie konkretnych narzędzi CSR jakie można wykorzystać dla wzmocnienia proinnowacyjnej współpracy wspomnianych środowisk w warunkach Polskich i Pomorskich.

Warsztaty poprowadzone będą w formule moderowanych dyskusji przy „wyspach”. Dajemy uczestnikom doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, poglądów i swoich spostrzeżeń oraz możliwość podzielenia się nimi z pozostałymi członkami „wyspy”. Następnie, w części panelowo-dyskusyjnej moderatorzy podsumują pracę wszystkich „wysp” i przedstawią wnioski jakie wypłynęły podczas Konwencji Liderów.

W najbliższym czasie planujemy wydanie podręcznika – manuala, pokazującego możliwości implementacji narzędzi CSR w organizacjach Pomorskich.

Zgłoszenia na Konwencję Liderów przyjmowane są do dnia 21 października 2014 roku pod adresem http://96996-1.evenea.pl/

Forum jest integralną częścią Targów Technicon i należy również dokonać osobnej rejestracji na stronie Targów.

PROGRAM DO POBRANIA

Liczba miejsc na Konwencji Liderów jest ograniczona!!
Udział jest bezpłatny.
 

 

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, IV edycja”, którego liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.